สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   108  
2 Jun 2019   75  
3 Jun 2019   101  
4 Jun 2019   121  
5 Jun 2019   109  
6 Jun 2019   134  
7 Jun 2019   112  
8 Jun 2019   105  
9 Jun 2019   62  
10 Jun 2019   112  
11 Jun 2019   102  
12 Jun 2019   90  
13 Jun 2019   116  
14 Jun 2019   102  
15 Jun 2019   98  
16 Jun 2019   77  
17 Jun 2019   133  
18 Jun 2019   111  
19 Jun 2019   98  
20 Jun 2019   94  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   0  
26 Jun 2019   0  
27 Jun 2019   0  
28 Jun 2019   0  
29 Jun 2019   0  
30 Jun 2019   0