สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   77  
2 May 2019   97  
3 May 2019   97  
4 May 2019   112  
5 May 2019   85  
6 May 2019   133  
7 May 2019   141  
8 May 2019   135  
9 May 2019   124  
10 May 2019   107  
11 May 2019   90  
12 May 2019   40  
13 May 2019   94  
14 May 2019   78  
15 May 2019   76  
16 May 2019   88  
17 May 2019   70  
18 May 2019   74  
19 May 2019   35  
20 May 2019   87  
21 May 2019   108  
22 May 2019   108  
23 May 2019   108  
24 May 2019   106  
25 May 2019   97  
26 May 2019   65  
27 May 2019   98  
28 May 2019   113  
29 May 2019   91  
30 May 2019   94  
31 May 2019   99