สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   116  
2 Apr 2019   124  
3 Apr 2019   108  
4 Apr 2019   106  
5 Apr 2019   124  
6 Apr 2019   92  
7 Apr 2019   51  
8 Apr 2019   139  
9 Apr 2019   140  
10 Apr 2019   136  
11 Apr 2019   56  
12 Apr 2019   45  
13 Apr 2019   49  
14 Apr 2019   47  
15 Apr 2019   47  
16 Apr 2019   44  
17 Apr 2019   106  
18 Apr 2019   126  
19 Apr 2019   147  
20 Apr 2019   112  
21 Apr 2019   73  
22 Apr 2019   153  
23 Apr 2019   154  
24 Apr 2019   132  
25 Apr 2019   130  
26 Apr 2019   128  
27 Apr 2019   95  
28 Apr 2019   72  
29 Apr 2019   69  
30 Apr 2019   70