สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2019   119  
2 Mar 2019   94  
3 Mar 2019   66  
4 Mar 2019   140  
5 Mar 2019   141  
6 Mar 2019   111  
7 Mar 2019   132  
8 Mar 2019   133  
9 Mar 2019   105  
10 Mar 2019   82  
11 Mar 2019   139  
12 Mar 2019   139  
13 Mar 2019   139  
14 Mar 2019   157  
15 Mar 2019   126  
16 Mar 2019   121  
17 Mar 2019   67  
18 Mar 2019   156  
19 Mar 2019   127  
20 Mar 2019   135  
21 Mar 2019   125  
22 Mar 2019   154  
23 Mar 2019   110  
24 Mar 2019   69  
25 Mar 2019   135  
26 Mar 2019   135  
27 Mar 2019   143  
28 Mar 2019   130  
29 Mar 2019   128  
30 Mar 2019   112  
31 Mar 2019   71