สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   110  
2 Feb 2019   92  
3 Feb 2019   46  
4 Feb 2019   104  
5 Feb 2019   99  
6 Feb 2019   120  
7 Feb 2019   108  
8 Feb 2019   130  
9 Feb 2019   124  
10 Feb 2019   67  
11 Feb 2019   134  
12 Feb 2019   147  
13 Feb 2019   102  
14 Feb 2019   94  
15 Feb 2019   86  
16 Feb 2019   88  
17 Feb 2019   50  
18 Feb 2019   110  
19 Feb 2019   95  
20 Feb 2019   115  
21 Feb 2019   113  
22 Feb 2019   128  
23 Feb 2019   84  
24 Feb 2019   49  
25 Feb 2019   138  
26 Feb 2019   131  
27 Feb 2019   159  
28 Feb 2019   179