สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   40  
2 Jan 2019   110  
3 Jan 2019   127  
4 Jan 2019   132  
5 Jan 2019   132  
6 Jan 2019   79  
7 Jan 2019   140  
8 Jan 2019   103  
9 Jan 2019   156  
10 Jan 2019   161  
11 Jan 2019   156  
12 Jan 2019   128  
13 Jan 2019   95  
14 Jan 2019   167  
15 Jan 2019   155  
16 Jan 2019   155  
17 Jan 2019   173  
18 Jan 2019   163  
19 Jan 2019   145  
20 Jan 2019   93  
21 Jan 2019   63  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0