โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

ชื่อ : โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตเสาเข็มคุณภาพ

Available Options:

Color:
Size chart
รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต, ผลิตเสาเข็มคอนกรีตคุณภาพ, ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
ผู้ประกอบการย่านบางเขน

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต 
         การแบ่งประเภทเสาเข็มตามชนืดของวัสดุ ในโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต
1. เสาเข็มไม้
      เป็นเสาเข็มที่หาได้ง่าย มีน้ำหนักเบา  ขนส่งสะดวก มีความสามารถรับน้ำหนัดค่อนข้างต่ำ จึงจำเป็นต้องตอกเป็นกลุ่ม ส่งผลให้มีฐานรากขนาดใหญ่ ควรตอกให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการผุกร่อนจากปลวกและเห็ดรา ปัจจุบันนิยมใช้เสาเข็มไม้สนหรือยูคาลิปตัส ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนิ้วหรือเป็นเมตร

2.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
      โดยมากเป็นเสาที่หล่อในหน่วยงาน ต้องออกแบบเหล็กเสริมตามยาวให้เพียงเพื่อโมเมนต์ดัด จากการเคลื่อนย้ายและการตอก ปัจจุบันไม่นิยมมากนักเนื่องจากไม่ประหยัด จึงใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแทน

3.เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
      เป็นเสาเข็มที่อาศัยเทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงแล้วเทคอนกรีตลงในแบบ เมื่อคอนกรีตแข็งจนได้กำลังจึงทำการตัดลวดรับแรงดึง ทำให้เกิดแรงอัดในเสาเข็ม ลดปัญหาแรงการแตกร้าวเสาเข็ม

4. เสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่
      หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงจากการสั่นสะเทือนน้อย สามารถทำความลึกได้มากกว่าเสาเข็มตอก และสามารถควบคุมตำแหน่งได้ดีกว่า แต่มีราคาสูงกว่าในกรณีรับน้ำหนักเท่ากัน

5.เสาเข็มเหล็ก
      เป็นเสาเข็มที่ทำจากเหล็กทั้งท่อน ความสามารถ รับน้ำหนักได้สูงกว่าเสาเข็มคอนกรีตและไม้ แต่มีราคาแพงและเกิดการผุกร่อนได้ง่ายจากสนิม นิยมใช้กับงานโครงสร้างชั่วคราวที่ต้องรับน้ำหนักมาก แต่ต้องทำการรื้อถอนในภายหลัง

6.เสาเข็มประกอบ
      เป็นเสาเข็มที่ประกอบด้วยวัสดุสองชนิดในต้นเดียวกัน จุดสำคัญของเสาเข็มชนิดนี้คือรอยต่อต้องแข็งแรงและสามารถถ่ายน้ำหนักจากท่อนบนสู่ ท่อนล่างได้อย่างดี

บริษัท ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
โรงงานผลิตเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มและปั้นจั่น
      โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 ไร่ เป็นโรงงาน ผู้ผลิต จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มีเครื่องผสมคอนกรีตที่ทันสมัย กำลังผลิต 80 คิว/ชั่วโมง เพื่อช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สินค้าส่งตรงเวลา โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพคอนกรีต สินค้ามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.396-2549 ทางบริษัทฯ มีไลน์ฯ ผลิตในร่มมีหลังคาคลุม เพื่อช่วยลดปัญหาในฤดูฝน กำลังการผลิตก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และแท่นผลิตกลางแจ้ง เพื่อรองรับปริมาณงานขนาดใหญ่ เสาเข็มที่ทำการผลิต ประกอบด้วย เสาเข็มหน้าตัด ไอ 0.18, ไอ 0.22, ไอ 0.26, ไอ 0.30, ไอ 0.35, ไอ 0.40 และเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน 0.18, 0.22, 0.26, 0.30,0.35, 0.40 และงานผลิตตามแบบลูกค้า ทางบริษัทฯ ยังมีปั้นจั่นไว้คอยบริการตอกให้กับลูกค้าด้วย

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต  

สนใจติดต่อ ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

38/91 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม 10160

Phone : 09-4886-1225, 06-2825-4919, 08-9663-1144, 0-2487-5015-6

Fax : 0-2429-3161

E-mail :  tcc_59@hotmail.co.th

Website : tccconcrete.thailandpocketpages.com

tccconcrete.com

information

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต, ผลิตเสาเข็มคอนกรีตคุณภาพ, ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.
ผู้ประกอบการย่านบางเขน

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต 
         การแบ่งประเภทเสาเข็มตามชนืดของวัสดุ ในโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต
1. เสาเข็มไม้
      เป็นเสาเข็มที่หาได้ง่าย มีน้ำหนักเบา  ขนส่งสะดวก มีความสามารถรับน้ำหนัดค่อนข้างต่ำ จึงจำเป็นต้องตอกเป็นกลุ่ม ส่งผลให้มีฐานรากขนาดใหญ่ ควรตอกให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการผุกร่อนจากปลวกและเห็ดรา ปัจจุบันนิยมใช้เสาเข็มไม้สนหรือยูคาลิปตัส ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนิ้วหรือเป็นเมตร

2.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
      โดยมากเป็นเสาที่หล่อในหน่วยงาน ต้องออกแบบเหล็กเสริมตามยาวให้เพียงเพื่อโมเมนต์ดัด จากการเคลื่อนย้ายและการตอก ปัจจุบันไม่นิยมมากนักเนื่องจากไม่ประหยัด จึงใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแทน

3.เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
      เป็นเสาเข็มที่อาศัยเทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงแล้วเทคอนกรีตลงในแบบ เมื่อคอนกรีตแข็งจนได้กำลังจึงทำการตัดลวดรับแรงดึง ทำให้เกิดแรงอัดในเสาเข็ม ลดปัญหาแรงการแตกร้าวเสาเข็ม

4. เสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่
      หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มที่มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงจากการสั่นสะเทือนน้อย สามารถทำความลึกได้มากกว่าเสาเข็มตอก และสามารถควบคุมตำแหน่งได้ดีกว่า แต่มีราคาสูงกว่าในกรณีรับน้ำหนักเท่ากัน

5.เสาเข็มเหล็ก
      เป็นเสาเข็มที่ทำจากเหล็กทั้งท่อน ความสามารถ รับน้ำหนักได้สูงกว่าเสาเข็มคอนกรีตและไม้ แต่มีราคาแพงและเกิดการผุกร่อนได้ง่ายจากสนิม นิยมใช้กับงานโครงสร้างชั่วคราวที่ต้องรับน้ำหนักมาก แต่ต้องทำการรื้อถอนในภายหลัง

6.เสาเข็มประกอบ
      เป็นเสาเข็มที่ประกอบด้วยวัสดุสองชนิดในต้นเดียวกัน จุดสำคัญของเสาเข็มชนิดนี้คือรอยต่อต้องแข็งแรงและสามารถถ่ายน้ำหนักจากท่อนบนสู่ ท่อนล่างได้อย่างดี

บริษัท ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
โรงงานผลิตเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มและปั้นจั่น
      โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 ไร่ เป็นโรงงาน ผู้ผลิต จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มีเครื่องผสมคอนกรีตที่ทันสมัย กำลังผลิต 80 คิว/ชั่วโมง เพื่อช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สินค้าส่งตรงเวลา โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพคอนกรีต สินค้ามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.396-2549 ทางบริษัทฯ มีไลน์ฯ ผลิตในร่มมีหลังคาคลุม เพื่อช่วยลดปัญหาในฤดูฝน กำลังการผลิตก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และแท่นผลิตกลางแจ้ง เพื่อรองรับปริมาณงานขนาดใหญ่ เสาเข็มที่ทำการผลิต ประกอบด้วย เสาเข็มหน้าตัด ไอ 0.18, ไอ 0.22, ไอ 0.26, ไอ 0.30, ไอ 0.35, ไอ 0.40 และเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน 0.18, 0.22, 0.26, 0.30,0.35, 0.40 และงานผลิตตามแบบลูกค้า ทางบริษัทฯ ยังมีปั้นจั่นไว้คอยบริการตอกให้กับลูกค้าด้วย

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต  

สนใจติดต่อ ทีซีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

38/91 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม 10160

Phone : 09-4886-1225, 06-2825-4919, 08-9663-1144, 0-2487-5015-6

Fax : 0-2429-3161

E-mail :  tcc_59@hotmail.co.th

Website : tccconcrete.thailandpocketpages.com

tccconcrete.com